ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2561

เนื้อหาทั้งหมด
 

นักศึกษามหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ Foodinnopolis Innovation Contest 2017


Post :26 ก.พ. 61

นักศึกษามหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ Foodinnopolis Innovation Contest 2017


Post :19 ก.พ. 61

สิ่งประดิษฐ์คิดค้น “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษร่วมกับอนุภาคควอนตันดอท สำหรับการตรวจวัดสารเคมีกำจัดแมลง”


Post :13 ก.พ. 61

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐


Post :30 ม.ค. 61

“อุปกรณ์เพื่อช่วยยกเคลื่อนยายผู้ป่วยอัจฉริยะ” (Intelligence Patient Lifting Equipment)


Post :3 ม.ค. 61

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.