เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน 

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้หารือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับปัญหาทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก เนื่องจากแผลจากอาการของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษา ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ จนเกิดปัญหาการขาดโปรตีนและพลังงาน และสิ้นสุดที่การให้อาหารบดผ่านสายยาง ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมักมีอายุที่สั้นลง จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาอาหารสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทั้งนี้มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้กับสถาบันโภชนาการ

อาหารที่สถาบันฯพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเจลคล้ายวุ้นแต่มีความนุ่มและเนียนกว่า เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวและกลืนได้โดยไม่สำลักหรือติดคอ โดยคุณลักษณะของเจลต้นแบบนี้ต้องผ่านการเห็นชอบจากแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หลังจากนั้นจึงได้นำไปทดสอบความพึงพอใจในผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อได้คุณลักษณะของเจลที่ผู้ป่วยพึงพอใจแล้ว สถาบันฯจึงได้พัฒนาเจลให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ซึ่งมีพลังงาน ๑ กิโลแคลอรี ต่อ อาหาร ๑ กรัม และสัดส่วนของพลังงาน ได้แก่ ร้อยละ ๒๕ - ๓๐ มาจากไขมัน ร้อยละ ๒๐ มาจากโปรตีน และร้อยละ ๕๐ – ๕๕ มาจากคาร์โบไฮเดรท โดยโปรตีนเป็นโปรตีนคุณภาพดี และไขมันเป็นชนิดที่มีสัดส่วนกรดไขมันที่เหมาะสม นอกจากนี้อายุของเจลต้องไม่ต่ำกว่า ๑ ปี ที่อุณหภูมิห้อง สถาบันฯจึงเสนอให้พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยกระบวนการอุลตร้าฮีททรีตเมนท์ (ultra heat treatment, UHT) หรือยูเอชที และบรรจุในกล่องปลอดเชื้อ ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร

การพัฒนาสูตรเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ได้แก่ สารก่อเจล ซึ่งใช้วุ้น เจลาติน และสารคงตัวประเภทกัม แหล่งโปรตีนได้แก่นมที่ผ่านการย่อยน้ำตาลแลคโตส แหล่งไขมันได้แก่น้ำมันรำข้าว แหล่งคาร์โบไฮเดรท ได้แก่ มัลโตเด็กตริน (maltodextrin) น้ำตาลนมที่ถูกย่อยแล้ว น้ำตาลที่เติมเพื่อปรับรสชาติ รวมถึงน้ำตาลในผลไม้ที่เป็นส่วนผสม ในเบื้องต้นสูตรเจลอาหารได้พัฒนาขึ้นเป็น ๒ สูตร ได้แก่ เจลอาหารรสชานม และรสมะม่วง ทั้งนี้สถาบันฯ และมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการทดสอบการยอมรับเจลอาหารทั้งสองรสชาติ และการศึกษาผลต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ยอมรับได้ สามารถลดการความจำเป็นในการให้อาหารทางสายยาง และช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------