ศิริราชผ่าตัดแขนขาบวมด้วยกล้องจุลทรรศน์ supermicrosurgeryสำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย

  10 สิงหาคม 2554 ศ.คลินิค นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “ศิริราชผ่าตัดแขนขาบวมจากทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย”  ร่วมกับ ศ.นพ.ศุภกร  โรจนนินทร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  ศ.คลินิค นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง อ.นพ.ศิริชัย กำเนิดนักตะ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ ยุวนุช รัตตสัมพันธ์ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อหลอดน้ำเหลืองเข้าหลอดเลือดดำขนาดเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์และ รศ.นพ.ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษที่ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการชั้น2 รพ.ศิริราช

อ่านข่าวเพิ่มเติม
ดูภาพข่าวที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------