เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

 

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

 

คำนำ

จดหมายเหตุพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)

พระการุณย์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี: ทุนพระราชมรดก

มหิตลานุสสรณ์

สืบสานพระราชปณิธาน

มหาวิทยาลัยในพระนามาภิไธย : มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอ้างอิง

ผู้เรียบเรียง

กิตติกรรมประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ

คณะผู้จัดทำ

"ผู้สนใจหนังสือ "เทิดพระนามมหิดล" สามารถติดต่อซื้อได้ที่ร้าน Harmony สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในราคาเล่มละ 1,000 บาท"

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.