เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

 

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

 

ตรามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2512

สีน้ำเงินแก่

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศในขณะนั้น) พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512

ที่มาแห่งตรามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาแห่งตรามหาวิทยาลัยมหิดล

ตราสัญลักษณ์สี

ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ

รายละเอียดตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามรูปแบบเดิม

(อ่านบทความเพิ่มเติม...)

 

รายละเอียดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย

ตราสัญลักษณ์สี

1.

เส้นวงกลม 4 วง เส้นวงกลมนอกสุดและเส้นวงกลมในสุดเป็นเส้นหนา สีทอง เส้นวงกลมในบนพื้นขาว 2วง เป็นเส้นบาง สีทอง

2.

ในวงกลมพื้นขาวด้านบน มีคำว่า อตฺตานํ อุปมํ กเร เป็นตัวหนังสือชนิดตัวริ๊บบิ้น สีทอง

3.

ในวงกลมพื้นขาว ช่วงตรงกลาง มีลายประจำยามด้านละ 1 ดวง สีทอง

4.

ในวงกลมพื้นขาวด้านล่าง มีคำว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวหนังสือชนิด ตัวริ้บบิ้น สีทอง

5.

ในวงพื้นสีน้ำเงินประกอบด้วยพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คล้องอยู่กับพระมหาพิชัยมงกุฎ มีจักรและกรีอยู่ตรงกลาง ด้านบน

 

หมายเหตุ

*

สีเหลืองทอง พระมหามงกุฎและปรมาภิไธยย่อ “ม”
Pantone เบอร์123Cหรือ Program Photoshop เบอร์ FFC726 (C=2,M=24,Y=90,K=0) R=255,G=199,B=38

*

สีเหลืองทอง รอบนอก ตัวอักษร, ประจำยามและวงกลมทั้งหมด
Pantone เบอร์ 1255C หรือ Program Photoshop เบอร์ AA800E (C=33,M=46,Y=100,K=10) R=170,G=128,B=14

*

สีน้ำเงิน พื้นหลังพระมหามงกุฎและปรมาภิไธยย่อ “ม”
Royal Blue Pantone เบอร์ 286C หรือ Program Photoshop เบอร์ 0035AD (C=100,M=84,Y=12,K=4) R=0,G=53,B=173

ตราลายเส้น

เป็นลายเส้นสีดำทั้งหมด ใช้สำหรับการทำตรายาง หัวกระดาษต่างๆ

  

ดาวน์โหลด PDF File

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.