ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด ปี 2561

เนื้อหาทั้งหมด

ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมจัดสัมมนาประจำปี The 8th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “Ideas and Scopes of Tourism between India and Thailand”


Post :28 ก.พ. 61

“เสวนา ก.พ.อ. 60 ในการกำหนดตำแหน่งวิชาการ และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนความก้าวหน้าบุคลากร”


Post :28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ASEAN University Network (AUN) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

Post :28 ก.พ. 61

ดร.ภูมิ ชัยรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดีมาก


Post :28 ก.พ. 61

ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดี


Post :28 ก.พ. 61

การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากผู้แทนส่วนงานแต่ละประเภท


Post :27 ก.พ. 61

ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561


Post :25 ก.พ. 61

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาและนำเสนองานวิชาการ ในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 17


Post :22 ก.พ. 61

งานวิจัย ม.มหิดล ชี้ “นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่”


Post :22 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN - HPN


Post :22 ก.พ. 61

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย” เนื่องในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม


Post :22 ก.พ. 61

โครงการ "พัฒนาศักยภาพเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาระบบไฟฟ้าชุมชนบ้านโรงหวด"


Post :21 ก.พ. 61

แสดงความยินดีนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์


Post :21 ก.พ. 61

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา เปิด “ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน แห่งแรกของโลก

Post :21 ก.พ. 61

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560


Post :20 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน 49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล


Post :20 ก.พ. 61

กิจกรรมทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


Post :20 ก.พ. 61

เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2561


Post :19 ก.พ. 61

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Run For Happiness


Post :19 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณ โครงการทุนรัฐบาล Norway: "Capacity Building for Institute in Myanmar" (CBIM) และ "Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)"


Post :16 ก.พ. 61

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย


Post :16 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Ministry of Higher Education ประเทศอัฟกานิสถาน


Post :15 ก.พ. 61

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและถ่ายทำรายการ


Post :15 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาโลกและอวกาศ เป็นผู้สืบทอดดูแลโลกในอนาคต


Post :15 ก.พ. 61

นศ.มหิดลอินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ Foodinnopolis Innovation Contest 2017


Post :15 ก.พ. 61

Joong กัน Run วันแห่งความรัก


Post :15 ก.พ. 61

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560


Post :13 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Royal University of Bhutan


Post :13 ก.พ. 61

ผู้บริหาร ม.มหิดล รับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี‬


Post :13 ก.พ. 61

ต้อนรับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี แสดงปาฐกถาเนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล‬


Post :12 ก.พ. 61

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ "Symposium on ICT in Medicine and Public Health" และเปิดหน่วย MIRU


Post :12 ก.พ. 61

การประชุมระดับนโยบาย (Policy Forum) ด้านการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Post :12 ก.พ. 61

ขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน


Post :12 ก.พ. 61

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่ 20


Post :12 ก.พ. 61

เดิน – วิ่งครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :12 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยมหิดลครองอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 97 ของเอเชีย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2018


Post :6 ก.พ. 61

โครงการ “รีไซเคิลจักรยาน เพื่อประสานความผูกพันฉันพี่น้อง”


Post :6 ก.พ. 61

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน


Post :6 ก.พ. 61

งาน “From Green To Sustainable University”


Post :6 ก.พ. 61

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561


Post :2 ก.พ. 61

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” และได้ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015


Post :2 ก.พ. 61

10 นักวิจัยม.มหิดล คว้ารางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561


Post :2 ก.พ. 61

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2018 ภายใต้แนวคิด “Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases”: ร่วมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่

Post :1 ก.พ. 61

 

5 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Post :31 ม.ค. 61

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนา Science Café ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และการชมจันทรุปราคาเต็มดวง


Post :31 ม.ค. 61

ประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th World Congress of Racket Sport Science 2018”


Post :31 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2560


Post :31 ม.ค. 61

โครงการ “Social Gift Fair 2561"


Post :31 ม.ค. 61

โครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม


Post :31 ม.ค. 61

ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การสวนสัตว์ กับสถาบัน Global Health Asia Institute


Post :31 ม.ค. 61

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยือนศิริราช พร้อมแสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัลอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ


Post :30 ม.ค. 61

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐


Post :30 ม.ค. 61

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จับมือ CAT และเครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร


Post :29 ม.ค. 61

เดิน – วิ่ง ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018)


Post :29 ม.ค. 61

การประกวด MU-IR Ambassadors Contest 2017 รอบชิงชนะเลิศ


Post :29 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities


Post :26 ม.ค. 61

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561


Post :25 ม.ค. 61

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ


Post :25 ม.ค. 61

กิจกรรม “Walk & Run to Happy MU: ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล”


Post :25 ม.ค. 61

โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ ครั้งที่ 10(Thailand International Jazz Conference)


Post :23 ม.ค. 61

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45


Post :23 ม.ค. 61

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility”


Post :23 ม.ค. 61

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation


Post :23 ม.ค. 61

โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23


Post :22 ม.ค. 61

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2


Post :22 ม.ค. 61

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


Post :22 ม.ค. 61

ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561


Post :22 ม.ค. 61

รับมอบเงินสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี


Post :22 ม.ค. 61

การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ "The Roles of Academic Institutions in Global Health"


Post :22 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7


Post :22 ม.ค. 61

ลงนามร่วมมือโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตPost :22 ม.ค. 61

การประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษPost :22 ม.ค. 61

พิธีให้โอวาทนักกีฬาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”


Post :22 ม.ค. 61

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี Driving Forward to World Class University (ครั้งที่ 3)


Post :22 ม.ค. 61

งาน "มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14"Post :15 ม.ค. 61

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโลกร้อนให้ชุมชนด้วยจักรยานรีไซเคิล”Post :15 ม.ค. 61

The 1st MU - CMU SymposiumPost :15 ม.ค. 61

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”Post :15 ม.ค. 61

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย Jiaying UniversityPost :11 ม.ค. 61

4 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลจาก สกว.Post :10 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่6 " MU EdPEx Assessor Training”


Post :10 ม.ค. 61

พิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up


Post :10 ม.ค. 61

แถลงข่าว Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”


Post :9 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกในประเทศไทย


Post :8 ม.ค. 61

การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Volunteerism)


Post :8 ม.ค. 61

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย “สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ” ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


Post :8 ม.ค. 61

งานครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :4 ม.ค. 61

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.