“เครื่องปรุงรสชนิดลดโซเดียมและน้ำตาล


 

“เครื่องปรุงรส” เป็นของคู่ครัวที่ช่วยในการปรับรสชาติอาหารให้กลมกล่อม ปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคทานอาหารรสจัดขึ้นโดย มีการใช้เครื่องปรุงรสมากขึ้น โดยน้ำปลาและซีอิ๊วเป็นเครื่องปรุงรส “เค็ม” ยอดนิยมที่ใช้กันมากในการปรุงอาหาร เครื่องปรุงรส “เค็ม” เหล่านี้มีเกลือโซเดียมในปริมาณสูง ดังนั้นการทานในปริมาณมาก จะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากจนอาจเกินความต้องการของร่างกายและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

จากผลการวิจัยพบว่าการกินอาหารที่มีรสเค็มมากมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ และหัวใจขาดเลือดได้ เพราะโซเดียมทำให้ร่างกายสะสมน้ำมากขึ้น ผนังหลอดเลือดแดงตึงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจทำให้เกิดอาการบวม ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นในการขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกาย ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ควรต้องระมัดระวังในการทานอาหารหรือเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของโซเดียม เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน หรือทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และทีมวิจัยจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมและน้ำตาลต่ำ เพื่อช่วยให้ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง ตลอดจนผู้รักสุขภาพทั่วๆ ไป สามารถทานอาหารที่มีรสชาติ พร้อมๆ ไปกับการควบคุมหรือจำกัดปริมาณโซเดียมและน้ำตาล ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมและน้ำตาลต่ำ จะใช้เกลือโปแตสเซียมแทนโซเดียมบางส่วนในการคงรสชาติเค็ม และใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาล ร่วมกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงมีรสชาติเหมือนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม โดยสามารถลดปริมาณโซเดียมและน้ำตาลลงจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป 40-78 %

 

เกลือโปแตสเซียมที่ใช้แทนเกลือโซเดียมในการคงความเค็มนั้น เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย พบได้ในอาหารทุกชนิด โดยมีมากในผัก ผลไม้ การศึกษาพบว่าการทานโปแตสเซียมเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ความดันโลหิตลดลง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำที่ใช้โปแตสเซียมแทนเป็นบางส่วน จึงไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ ยกเว้นในผู้ป่วยโรคไตบางระยะที่ไม่สามารถขับโปแตสเซียมออกจากร่างกายได้ หรือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องกินยารัษาโรคหัวใจ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสชนิดลดโซเดียมและน้ำตาลนี้ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์กู๊ดไรฟ์ (GOOD RIFE) ได้แก่ น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำมันหอย บ๊วยเจี่ย และ น้ำจิ้มไก่

การใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมและน้ำตาลต่ำ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้รักสุขภาพทุกคน อย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด ยังมีความสำคัญในการควบคุมปริมาณน้ำตาลและโซเดียมที่เข้าสู่ร่างกาย