พุดดิ้ง ยี่ห้อ Taste’n Time


 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโจทย์ให้ทำการวิจัย เรื่อง “พุดดิ้ง” จากบริษัท วิชไวย์ กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ความต้องการอาหารที่ทดแทนอาหารมื้อหลัก แต่ทั้งนี้ข้อจำกัดของ “พุดดิ้ง” คือไม่สามารถที่จะทำให้แคลอรี่ไปทดแทนอาหารมื้อหลักได้ แต่สามารถทานเป็นอาหารรองท้อง พกพาสะดวก และเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ จึงได้เกิดงานวิจัย “พุดดิ้ง ยี่ห้อ Taste’n Time” ขึ้น โดยใช้กลุ่มวิจัยกลุ่มเดียวกับงานวิจัย พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) สูญเสียฟันแต่ยังมีฟันกรามบนล่างสบกันทั้งด้านซ้ายและขวา (2) สูญเสียฟันโดยเหลือคู่สบฟันกรามเพียงด้านเดียว หรือเหลือแต่ฟันหน้าบนล่างสบกันเท่านั้น (3) สูญเสียฟันโดยไม่มีฟันบนล่างที่สบกันเหลืออยู่เลย

อ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ และทีมจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท วิชไวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้ค้นคว้างานวิจัยที่ตอบโจทย์ และผลิตพุดดิ้งออกจำหน่ายภายใต้ชื่อ “Taste’n Time” เป็นผลิตภัณฑ์พุดดิ้งที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Retort pouch) ที่มีหลอดเพื่อความสะดวกในการบริโภค มี 5 รสชาติ ได้แก่ สตรอเบอรี่ กาแฟ ถั่วลันเตา-งาดำ ทุเรียน และช็อคโกเลต ซึ่งสามารถให้สารอาหารที่ครบถ้วน มีการกระจายตัวของสัดส่วนพลังงานจากสารอาหารหลักเหมาะสม และมีวิตามิน B1, B2, B6, B12 โฟเลต และแคลเซียมสูง สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิททึบแสง สามารถบีบเข้าปากรับประทานได้ทันที เหมาะสำหรับกลุ่มสำหรับวัยเรียน นักศึกษา และวัยทำงานที่ต้องการความสะดวก และมีความเร่งรีบในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ในปัจจุบัน “พุดดิ้ง ยี่ห้อ Taste’n Time” นำมาใช้ในโรงพยาบาลและโรงเรียน เพื่อสะดวกสำหรับผู้ป่วยและเด็กนักเรียนเพื่อเสริมสารอาหาร หรือเป็นอาหารมื้อว่าง ซึ่งมีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ