ข้าวหอมไทยยุค Thailand 4.0 : ข้าวปิ่นเกษตร+4


 

“ข้าว” ถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทย ข้าวนอกจากเป็นแหล่งของพลังงานที่สำคัญแล้ว ข้าวยังมีบทบาทที่เป็นตัวช่วยเสริมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ข้าวในปัจจุบันจะพบเห็นว่ามีหลากหลายสายพันธุ์อย่างมาก จำแนกง่ายๆ ตามสี คงมีสีขาวและข้าวที่มีสี เช่น สีม่วงเข้มเป็นต้น การที่ข้าวมีสรที่แตกต่างกัน ทำให้คุณสมบัติของข้าวเหล่านั้นมีคุณค่าโภชนาการที่แตกต่างกันด้วย เช่น ข้าวสีข้าวมักจะมีการแกมมา ออไรซานอลสูง หรือบางสายพันธุ์มีโฟเลตสูง ซึ่งเป็นข้าวสีขาว (ข้าวกล้อง) เช่น ข้าวเจ้าเหลือง ข้าวกล้องที่มีเมล็ดสีขาวมีคุณค่าโภชนาการที่ดีเกือบทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะวิตามินบีหนึ่ง ช่วยในการป้องกันโรคเหน็บชา หรือข้าวกล้องงอก ข้าวชนิดนี้จะมีปริมาณสารกาบาสูงกว่าข้าวปกติ ซึ่งเชื่อกันว่าช่วยในการบำรุงสมอง ช่วยป้องกันโรคภาวะการหลงลืม หรือที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์ (ยังต้องการข้อมูลวิจัยเพิ่มเติม) ส่วนข้าวที่มีสีม่วงเข้ม เช่น ข้าวไรเบอรี่ ข้าวเหนียวลืมผัวหรือข้าวพันธุ์อื่นๆที่มีรงควัตถุ ข้าวกลุ่มนี้จะสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงกว่าข้าวสีขาว เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ โพลีฟีนอล หรือสารแอนโทซัยยานิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นอกจากนี้ทางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ กับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก และ สวทช และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) ซึ่งนำทีมโดย รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้วิจัยจากสถาบันโภชนาการ ศึกษาค้นคว้าวิจัย

 ‘ปิ่นเกษตร+4’ เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ทีคุณค่าโภชนาการสูง และมีดัชนีน้ำตาลต่ำ ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้ ได้จาการผสมพันธุ์ข้าวจาก 5 สายพันธุ์ด้วยกัน เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่น มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่จำกัด เช่น อากาศร้อน หนาว ดินเค็ม น้ำท่วมฉบัพลัน ต้านทานโรคไหม้ ขอบใบแห้ง ทนต่อเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล ผลผลิตต่อไร่สูง และเป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นคือมีความหอมมาก ‘ปิ่นเกษตร+4’ เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ (ผ่านงานวิจัยในมนุษย์มาแล้ว) โดยนำข้าวหุงสุก ‘ปิ่นเกษตร+4’ เปรียบเทียบกับข้าวบัสมาติของอินเดีย ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 30 คน พบว่าดัชนีน้ำตาล ของข้าว ‘ปิ่นเกษตร+4’ อยู่ระหว่าง 52-55 ในขณะที่ข้าวบัสมาติมี GI (Glycemic Index) เท่ากับ 74 ดังนั้น ‘ปิ่นเกษตร+4’ จึงเป็นข้าวไทยพันธุ์ใหม่ที่มี GI (Glycemic Index) ต่ำ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเบาหวานและคนอ้วน นอกจากนี้อาหารจากแป้งข้าวซึ่งมีคุณสมบัติเป็น gluten free diet ยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก

สรุปได้ว่า ‘ปิ่นเกษตร+4’ จะเป็นความหวังของชาวนาในเขตชลประทาน ที่ต้องการพันธุ์ข้าวที่มีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ มีศักยภาพการให้ผลผลิตได้ทุกสภาพการปลูก งานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นนวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงยั่งยืนทางสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม