สารานุกรมและตารางสีอาเซียน COLORS OF ASEAN


 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั้น ถือเป็นกลุ่มประเทศที่แม้จะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้าน แต่ก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างสูง แม้กระทั่งเรื่องของ “สี” (Colors) จากการศึกษาคำเรียกของสีต่างๆ ในอาเซียน การตั้งชื่อคำเรียกสี มาจากวัสดุกำเนิดสีทางธรรมชาติ ลักษณะสีของพืช หรือสัตว์ในแต่ละพื้นที่ต่างกันไป

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า แนวคิดในการจัดทำ “สารานุกรมและตารางสีอาเซียน” เพื่อทำความเข้าใจในคุณค่าของสีของแต่ละประเทศ และต่อยอดด้านการสร้างอัตลักษณ์ ช่วยให้การออกแบบสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิตสินค้า รวมทั้งต่อยอดสู่ตลาดสากล ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Thailand ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

นอกจากจะจัดทำสารานุกรมในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้ว ทางศูนย์ฯได้พัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ android และ iOS เพียงค้นหาคำว่า “COLORS OF ASEAN” ผ่าน Play Store หรือ App Store โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงตารางสีในอาเซียนได้หลายหลายรูปแบบ เช่น การค้นดูตามหมวดของสี หมวดประเทศ หรือการใช้เทคโนโลยีของกล้องเพื่อให้แอพพลิเคชันค้นหาค่าสีอาเซียนที่มีความใกล้เคียงกับถายถ่ายที่ต้องการ นอกจากนี้แอพพลิเคชันสามารถแชร์ค่าสีที่ต้องการผ่าน social media ได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน และกระเบื้องเซรามิคส์ ฯลฯ เพื่อเป็นต้นแบบให้นักออกแบบไทยและเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ออกแบบสินค้าและผลิคภัณฑ์ ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของภูมิภาคอาเซียนที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน และสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ถือเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value) และเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกับตลาดโลก ถือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งด้วย