นักวิจัยม.มหิดลคิดค้นวิธีสังเคราะห์“ซิลิกาแอโรเจล”ต้นทุนต่ำครั้งแรกในประเทศไทย

 

อาจารย์นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดลก้าวหน้าอีกขั้น พัฒนาคิดค้นวิธีการสังเคราะห์ ซิลิกาแอโรเจล โดยใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ กระบวนการผลิตง่ายไม่ซับซ้อน สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้กับวัสดุตามที่ต้องการได้ จากเดิมที่มีราคาสูง เนื่องจากกระบวนการสังเคราะห์ทำได้ยาก มีความซับซ้อนหลากหลายขั้นตอน ซึ่งผลงาน “ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุสำหรับอนาคต” ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2558 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ และเตรียมยกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง นักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คิดค้นวิธีการสังเคราะห์ “ซิลิกาแอโรเจล (Silica Aerogel)” เปิดเผยว่า “ซิลิกาแอโรเจล เป็นวัสดุที่ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการสูงเนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ตัวดูดซับสารอินทรีย์ เป็นต้คุณสมบัติใส และเป็น self-cleaning surface โดยองค์การ NASA ใช้ซิลิกาแอโรเจล เป็นวัสดุดักจับอนุภาคฝุ่นในอวกาศ ในโครงการ Stardust และใช้เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับยานสำรวจดาวอังคาร นอกจากนี้ ปัจจุบันยังใช้เป็นองค์ประกอบในเครื่องสำอาง และพัฒนานำไปทำเสื้อกันหนาว ที่บางและมีน้ำหนักเบา ใช้ทำเป็นฉนวนในชุดดับเพลิง กล่าวได้ว่า วัสดุจากห้องทดลองตัวนี้สามารถทำตลาดและสร้างคุณประโยชน์ได้อีกมหาศาล ด้วยคุณสมบัติของตัวซิลิกาแอโรเจลที่มีมากมาย ทำให้ราคาสูงมาก จึงคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะค้นพบวิธีการทำของดีที่ราคาถูกได้ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้ จึงเปลี่ยนแนวคิดในการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจล ซึ่งวิธีการของเราจะไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอนและเวลาในการสังเคราะห์ ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้มากกว่า 10 เท่าของราคาขายในต่างประเทศ ออกมาในรูปแบบผงที่พร้อมนำไปผสมกับวัสดุต่างๆ ตามต้องการ ซึ่งถ้าสามารถผลิตซิลิกาแอโรเจลได้ในปริมาณมากด้วยต้นทุนต่ำและกระบวนการที่รวดเร็ว จะเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในการยกระดับสินค้าในอนาคตได้น โดยบริษัทผู้ผลิตและจําหน่าย Silica Aerogel ในโลกมีอยู่เพียงไม่กี่ราย และจุดเด่นที่นอกจากใช้ทำฉนวนกันความร้อนแล้ว ยังใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวกันน้ำที่มี”

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบ เพื่อทดสอบการผลิตซิลิกาแอโรเจลในระดับอุตสาหกรรม ที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะนำไปศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุต่างๆ ต่อไป