เผยบุคลากรและผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555   

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ในงานวันนักประดิษฐ์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ซึ่งมีบุคลากรและผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

---------------------------------------------------------------