แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรม แห่งชาติ 2554

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา และ รองศาสตราจารย์ พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน “ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์” (HIV-ADR all in one) ที่ใช้นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ ช่วยคัดกรองผู้ป่วยแพ้ยาต้านไวรัส เข้ารับมอบ รางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2554” ด้านสังคม จาก ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

“ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์” เป็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้เวลาประมาณ 1 วันและจะทราบผลการวินิจฉัยใน 3 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับการตรวจด้วยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ แต่สามารถตรวจหายีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ได้หลายชนิด ในราคาที่ถูกกว่าและสามารถปรับใช้ได้ในโรงพยาบาลที่บุคลากรไม่มีความรู้พื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

--------------------------------------------------------------