แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART LAB Rescue

 

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับทีม BART LAB Rescue นักศึกษาและนักวิจัยจากศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่สองจากการแข่งขัน Robocup Japan Open 2011 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------