ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 22-26 มกราคม 2561

เนื้อหาทั้งหมด

25 มกราคม 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา” ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท (ด่วน!รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1417, 1422

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2561

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.