มหิดลสู่สังคม

 

28 ธันวาคม 2560 โครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11"

28 ธันวาคม 2560 "โครงการวิศวะมหิดล....ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนบ้านองจุ"

22 ธันวาคม 2560 กิจกรรมค่ายพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร โดยนักศึกษาชมรมVolunteer วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC)

04 ธันวาคม 2560 "วิศวะมหิดล ปันน้ำใจสู่ชุมชน"

28 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม "ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว"

28 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "สร้างสุข ด้วยโปรแกรมสมอง"

24 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาวนครปฐม"

15 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11"

3 ตุลาคม 2560 โครงการ "เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้โรงเรียนและชุมชน"

25 กันยายน 2560 โครงการ “จักรยานพี่ให้น้อง และเพื่อนพ้อง ชุมชน”

30 สิงหาคม 2560 โครงการ "เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้คลังปัญญาผู้สูงอายุ"

21 สิงหาคม 2560 MUIC – Shalala กล้าดี กล้าอาสา

21 สิงหาคม 2560 โครงการ "ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยชีวภาพทีพีไอ"

9 สิงหาคม 2560 โครงการ “ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารฆ่าแมลงตกค้าง”

2 สิงหาคม 2560 โครงการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา"

28 กรกฎาคม 2560 ม.มหิดล ร่วมกับ ชุมชนบ้านคลองโยง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

19 กรกฎาคม 2560 โครงการ "ห้องสมุด พี่มหิดลให้น้อง#3"

3 กรกฎาคม 2560 Smart Mobility for Salaya City (Smart Salaya)

28 มิถุนายน 2560 “จักรยานปั่นปันน้ำ” เพื่อโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ต.คลองโยง

19 มิถุนายน 2560 ม.มหิดล มอบเครื่องจดจำ(MEM) ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาของ ม.ธรรมศาสตร์

19 มิถุนายน 2560 "โครงการฝึกปฏิบัติการทำด้วยมือ ซื้อด้วยใจ"

31 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดชมรมคนริมน้ำ: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ของอำเภอพุทธมณฑล

24 พฤษภาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแบ่งปันความรู้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม พัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)

8 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้แก่ 8 หน่วยงาน ในเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข

28 มีนาคม 2560 วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

 

29 ธันวาคม 2559 นักศึกษามหิดล อินเตอร์ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

21 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ STEM ร่วมกันจัดทำ "จักรยานปั่นปันน้ำ"

28 พฤศจิกายน 2559 MUIC จัดโครงการ “บวร” ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

23 พฤศจิกายน 2559 "มหิดล" สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง

27 ตุลาคม 2559 เภสัชมหิดลร่วมแรงร่วมใจกันทำโลชันตะไคร้หอมไล่ยุง และยาหม่อง เพื่อนำไปแจกให้ ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ ท้องสนามหลวง

3 ตุลาคม 2559 วิศวะมหิดล ร่วมสืบสานตำนานข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ร่วมกับชุมชนสหกรณ์หมู่ 8 บ้านคลองโยง

21 กันยายน 2559 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยชุมชน เรื่อง "เอกภาพการวิจัยชุมชน"

21 กันยายน 2559 คณะวิศวฯ ร่วมพัฒนาต้นแบบแปลงผักสวนครัวอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.สิงห์บุรี

24 สิงหาคม 2559 การค้นหาต้นแบบสำหรับกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียน...เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ ๓ ภาคีหลัก ในโครงการโรงเรียนต้นแบบ "เด็กไทย...ไม่เฉื่อย"

29 มิถุนายน 2559 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ 4

4 พฤษภาคม 2559 คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (Junior Camp 2016) ครั้งที่ 8 และกิจกรรม CSR จุดประกายฝัน ปันความรู้วิทยาศาสตร์ SC2 : Smart City Smart Community

4 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ถวายเต็นท์พระ ในโครงการเต็นท์สร้างธรรม จำนวน 200 หลัง

27 เมษายน 2559 มหิดลเดินดีทั่วไทย มอบเครื่องเดินดีให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา

27 เมษายน 2559 "จดจำ" ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศฯ

7 มีนาคม2559 คณะICT ม.มหิดล ร่วมใจบริจาคห่วงอลูมิเนียมและเงินสมทบทุนสร้างขาเทียมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ

12 กุมภาพันธ์ 2559 มหิดลเดินดีทั่วไทย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

11 มกราคม 2559 “มหิดลเดินดีทั่วไทย” มอบเครื่องเดินดีให้ 24 โรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขที่ 4

 

27 กรกฎาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ทรู อินโนเวชั่น และมูลนิธิพุทธรักษา แถลงข่าวมอบนวัตกรรม อุปกรณ์จดจำ แก่ผู้พิการทางสายตา จำนวน 100 เครื่อง

12 พฤษภาคม 2558 โครงการ “มหิดลเดินดีทั่วไทย” ร่วมงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 พฤษภาคม 2558 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนในชุมชนศาลายา

23 เมษายน 2558 วิศวะปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

23 มีนาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์อบรมการใช้งานและบริจาคเครื่องเดินดี ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย

17 มีนาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร

20 กุมภาพันธ์ 2558 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

 

10 กันยายน 2555 คณะ ICT จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT แก่น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ

1 กันยายน 2555 นศ.เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”

31 สิงหาคม 2555 นศ.เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”

18 สิงหาคม 2555 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร เภสัชฯ ม.มหิดล จัดอบรมการใช้สมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

27 กรกฎาคม 2555 เภสัชฯ ม.มหิดล ลงพื้นที่แนะวิธีการป้องกันโรคมือเท้าปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

21 กรกฎาคม 2555 คณะ ICT ร่วมกับนักศึกษาแพทย์รามาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหิดล ช่วยเหลือผู้ป่วยฯ วัดพระบาทน้ำพุ

5 กรกฎาคม 2555 "สวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง"

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.