เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาโดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ ณ มหิดลสิทธาคาร หอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ในการนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติในช่วงท้าย สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก