วันเด็กแห่งชาติ มหิดลสิทธาคาร จัดคอนเสิร์ตประกอบนิทานหุ่นสอนใจ "สุดสาคร"

                

จากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" หลายคนคงยังได้จำได้ถึงบทอาขยานที่เคยท่องกันในสมัยเรียนชั้นประถม ที่พระเจ้าตาสอนสุดสาครว่า "อย่าไว้ใจมนุษย์" ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ที่สอนให้เด็กรู้จักคิดไตร่ตรอง และหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมือง

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยดุริยางศิลป์ ได้ร่วมกับ มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม นำบทประพันธ์พื้นบ้านแฟนตาซีสุดคลาสสิกของไทย เรื่อง "สุดสาคร” มาถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบคอนเสิร์ต ซึ่งบรรเลงสดโดย วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Phil ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร่วมกับการแสดงเชิด "หุ่นสาย" ที่มีความอ่อนช้อยคล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์มากที่สุด จาก "คณะหุ่นสายเสมา"

<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?height=600&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23ffffff&amp;ctz=Asia%2FBangkok&amp;src=cHJpbmNlbWFoaWRvbGhhbGwucG1oQGdtYWlsLmNvbQ&amp;src=dGgudGgjaG9saWRheUBncm91cC52LmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20&amp;color=%23039BE5&amp;color=%230B8043&amp;hl=en" style="border-width:0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>