มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างหอประชุมของมหาวิทยาลัย บนเนื้อที่ ๕๔ ไร่

   

    อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดนตรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารว่า “มหิดลสิทธาคาร”อันหมายถึง ความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Prince Mahidol Hall” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหิดล 

    งาน Soft opening มหิดลสิทธาคาร จัดขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และได้เชิญแขกผู้เกียรติมาร่วมงาน ประมาณ ๑,๘๐๐ คน ภายในงานมีการแสดงดนตรี “The TPO New Year’s Concert 2014” ประกอบด้วย การแสดงเพลงคลาสสิก และการขับร้องเพลงประสานเสียง จากวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ประพันธ์บทเพลงสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ 

    สำหรับงานพิธีเปิดจริง (Grand opening) มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.