โครงการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล "เดินหน้าประเทศไทยกับความท้าทายในอนาคต"

โครงการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล "เดินหน้าประเทศไทยกับความท้าทายในอนาคต"

https://mahidol.ac.th/th/50years