คืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป

คืนสู่เหย้า 60 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป