เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต  วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิ่ง ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

 

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
การแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ 
มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิ่ง ณ บริเวณมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค

สมัคร online ได้ที่
https://race.thai.run/WorldStrokeDay2018